תנאי שותפים

אוקיי נט – מרימים אותך לענן

תנאים והגבלות של תוכנית שותפים

בהרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים ("תוכנית") אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאים והגבלות").

אוקיי נט – מרימים אותך לענן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות שמגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

  • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
  • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
  • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר המתבקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
  • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
  • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. אוקיי נט – מרימים אותך לענן לא יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בחובת אבטחה זו.
  • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
  • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל גם אך לא רק חוקי זכויות יוצרים).
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף עבור רכישות אישיות שלך. במידה ויתברר שקיבלת תשלום ועמלה בעקבות רכישה שלך גם תחת שם אחר, סכום הקנס שנקבע הנו פי 3 מסכום העמלה ששולמה לך.

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בדוא"ל שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור לאוקי נט – מרימים אותך לענן. אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מתאימה.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך לבין אוקיי נט – מרימים אותך לענן. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך לאוקי נט – מרימים אותך לענן משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים כאלה של קישורים. קישורים אל אוקיי נט – מרימים אותך לענן המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים". אתה תרוויח עמלות הפניה רק ​​ביחס למכירות של מוצר אוקיי נט – מרימים אותך לענן המתרחשים ישירות דרך קישורים מיוחדים; לא נהיה אחראים כלפיך ביחס לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות הפניה ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר, מהמייל או מהתקשורת אחרת שלך אל https://oknet.co.il ולהשלים הזמנה עבור מוצר במהלך זה. מוֹשָׁב.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו. אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כראוי, אשר עוקבים אחריהם אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ-200  ש"ח בהכנסה של שותפים. אם חשבון השותף שלך לעולם לא יחצה את סף 200 ש"ח, העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את סף 200 ש"ח.

על אף האמור לעיל, במידת הצורך יתכן ונתחשב ותוכל לממש את סכום העמלה שלך ע"י רכישה באוקיי נט. צור עמנו קשר במידת הצורך.

לזהות את עצמך בתור אוקיי נט – מרימים אותך לענן

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה להוביל לסגירתך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מאוקיי נט – מרימים אותך לענן, או להביע או לרמוז כל קשר או זיקה בינינו לבינך או לכל אדם או ישות אחרים למעט המותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי ביטוי או רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל ארגון צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד הרווחים הנוכחיים של השותפים שלך הם מעל 200 ש"ח, תקבל תשלום בכל חודש. אם לא הרווחת 200 ש"ח מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש שלאחר מכן לאחר חציית הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותינו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ולכל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור
– הבטחת הצגת הקישורים המיוחדים באתר שלך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (כולל ללא הגבלה כל הגבלה או דרישות שהוטלו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך)
– הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בקישורים מיוחדים או משייכים אליהם)
– להבטיח שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם מפרים או מפרים את הזכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– להבטיח שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם פוגעניים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
– הבטחה שהאתר שלך חושף בצורה מדויקת והולם, בין באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם בדרך אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספים ממבקרים, לרבות, היכן רלוונטי, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים להציג תוכן ו/ או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועשויים למקם או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה. סמכות השיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו' נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 והכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק לאלתר את השימוש, ותסיר מהאתר שלך, את כל הקישורים אל https://oknet.co.il, ואת כל הסימנים המסחריים, המסחרי והלוגו שלנו, וכל חומרים אחרים שסופקו על ידינו או מטעמנו לך בהתאם למסמך זה או בקשר עם התוכנית. אוקיי נט – מרימים אותך לענן שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, אוקיי נט – מרימים אותך לענן ישלם את כל הרווחים שנצברו מעל 200 ש"ח.

סיום התקשרות

אוקיי נט – מרימים אותך לענן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר אוקיי נט – מרימים אותך לענן, מכל סיבה שהיא. זְמַן. סיום כזה של השירות יגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ולוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי. אוקיי נט – מרימים אותך לענן שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור כל שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגים כלשהם בשמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתר שלך ובין אם אחרת, שתסתור באופן סביר משהו בסעיף זה.

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנובעים בהקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

כתבי ויתור

אין אנו נותנים אחריות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לתוכנית או למוצרים כלשהם שנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות לגבי כושר, סחירות, אי-הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצועים, עסקה או שימוש במסחר). בנוסף, איננו מצהירים כי פעולת אוקיי נט – מרימים אותך לענן תהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, ואנחנו לא נהיה אחראים להשלכות של הפרעות או שגיאות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו. אתה מבין שאנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או מתחרים. הערכת באופן עצמאי את הרצוי להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על כל ייצוג, ערבות או הצהרה אחרת מאשר כמפורט בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה), כל עסקאות או פעילויות במסגרת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או כל אחד מהשותפים שלנו תוגש לבוררות סודית, אלא שבמידה שאתה בכל דרך שהיא תבצע הפרה או איום להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש צו מניעה או סעד מתאים אחר בכל בית משפט מדינתי או פדרלי (ואתה מסכים לסמכות שיפוט ומקום לא בלעדיים בבתי משפט כאלה) או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. בוררות על פי הסכם זה תתנהל על פי הכללים הנהוגים אז של איגוד הבוררות הישראלי. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן לרשום אותו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, שום בוררות לפי הסכם זה לא תצורף לבוררות שבה מעורבים כל צד אחר בכפוף להסכם זה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגיים ובין אם בדרך אחרת.

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להפר הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף להגבלה זו, הסכם זה יהיה מחייב, ייקבע לטובת הצדדים ויהיה ניתן לאכיפה כלפי הצדדים ויורשיהם ונציגיהם. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

הכישלון של אוקיי נט – מרימים אותך לענן לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין אוקיי נט – מרימים אותך לענן ומסדירים את השימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים קודמים בינך לבין אוקיי נט – מרימים אותך לענן (כולל, אך לא רק, כל גרסאות קודמות של התנאים וההגבלות).

רוצה לקבל את כל המבצעים והעדכונים ישירות למייל?

הצטרפו לנבחרת VIP אוקיי נט, מועדון חינם, קופונים מבצעים מתנות עדכונים ועוד הרבה טוב!

לא חופרים, ותמיד אפשר להסיר בקליק

graphic design surreal desktop 3d rendering scaled
להשתמע

המייל שלך עלול להיפרץ ולהינעל בכל רגע!

אל תיתנו לזה לקרות.

למדו כיצד להגן עליו במספר פעולות פשוטות: